Sunday, June 18, 2017

പ്രാണസഖി ഞാൻ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ - ബുൾബുൾ തരംഗ് | ഷാഹിബാജ | ബാൻജോ | തൈഷോകോട്ടോ


പ്രാണസഖി ഞാൻ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ - ഒരു ബുൾബുൾ ശ്രമംസംഗീതം : എം.എസ്.ബാബുരാജ്
രചന          : പി.ഭാസ്കരൻ
ഗായകൻ  : യേശുദാസ്